FANDOM


1526 - 1527 - 1528 - 1529 - 1530 - 1531 - 1532 - 1533 - 1534 - 1535 - 1536

Wydarzenia w Polsce

Czerwiec - Porzucenie przez Kazimierza II "Wielkiej Reformy Marynarki"; wprowadzenie pierwszego elementu Wielkiej Reformy Religijnej, którym był powrót do idei krucjat, co umożliwiło królowi Polski atak na Chanat Nitry.

Wrzesień - Wypowiedzenie wojny Chanatowi Nitry.

Październik - II wojna polsko-nitrzańska - Bitwa pod Pożoniem, zwycięstwo Polaków.

Październik - II wojna polsko-nitrzańska - Początek oblężenia Pożonia.

Grudzień - Wsparcie kleru w konflikcie z mieszczanami przez Kazimierza II.

Wydarzenia na Świecie

Styczeń - Przegrana Niemiec w wojnie z Holandią i Pomorzem.

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Brak danych

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.