FANDOM


1496 - 1497 - 1498 - 1499 - 1500 - 1501 - 1502 - 1503 - 1504 - 1505 - 1506

Wydarzenia w Polsce

Styczeń - Wprowadzenie ostatniego elementu Wielkiej reformy handlu; powstanie nowego rodu kupieckiego (Gembiccy) którego pierwszy przedstawiciel, Doman Gembicki został wysłany do Krymskiego węzła handlowego; budowa targu w Wołyniu

Styczeń - Uzyskanie popularności kultu Kingi Gladius Christi wśród Polskich wojskowych.

Maj - Zakończenie fabrykacji roszczeń do prowincji Maramaros i Mołdawia.

1 października - Wypowiedzenie wojny Chanatowi Nitry o Maramaros; początek pierwszej z dwóch Wojen Karpackich.

Październik - Grudzień - Zwycięstwa Polski w m.in Bitwie o Maramaros w ramach Wojny Polsko - Nitrzańskiej o Maramaros.

Wydarzenia na Świecie

Czerwiec - Zakończenie wojny pomiędzy Rusią Kijowską a Chanatem Khersońskim.

Urodzili się

27 sierpnia - Wielisław III Lubomelski

Zmarli

Wrzesień - Andrzej Poniński

23 grudnia - Otto Karling