FANDOM


1484 - 1495 - 1486 - 1487 - 1488 - 1489 - 1490 - 1491 - 1492 - 1493 - 1494

Wydarzenia w Polsce

1 sierpnia - utworzenie aparatu administracyjnego w Ersekujvar.

3 grudnia - śmierć inkwizytora, Jerzego Lieba, który został zamordowany przez tengrystów. Zatrudnienie na jego miejsce Jerzego Zamoyskiego.

Wydarzenia na świecie

29 listopada - zakończenie wojny w której Chanat Węgier bronił się przed Bułgarią i Chorwacją, przegrana Chanatu Węgier. Na potęgę w rejonie Bałkanów wyrasta muzułmańska Chorwacja.

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

3 grudnia - Jerzy Lieb