FANDOM


1431 - 1432 - 1433 - 1434 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1441

Wydarzenia w Polsce

Czerwiec - wyprawa księcia wołyńskiego Macieja Legnickiego na Galicję.

Sierpień - rozpoczęcie szeroko zakrojonych prac budowlanych w prywatnych zamkach króla.

Grudzień - mianowanie księcia Jacka Lubomelskiego na pozycję dyplomaty; oraz rozpoczęcie akcji propagandowej i fabrykowania roszczeń polskich do Łużyc.

Wydarzenia na świecie

Luty - podział Rusi na Nowogrodzką i Kijowską. Wstąpienie Przybysławy Dregowicz na tron kijowski.

Urodzili się

Brak danych

Zmarli

Grudzień - biskup Krystyn z Koprzywnicy, kanclerz królewski.